Placematic

Placematic oferuje Państwu szkolenia z zakresu systemów informacji geograficznej i geomarketingu, dostosowane do indywidualnych potrzeb. Dzięki nam nauczą się Państwo korzystania z metod geomarketingowych, prawidłowego wykorzystywania i interpretowania danych rynkowych oraz obsługi oprogramowania. Podczas szkoleń koncentrujemy się na praktyce, omawiając zagadnienia, z którymi klient styka się na co dzień.

Placematic

Szkolenia dostosowane do potrzeb

Klienci Placematic mogą skorzystać z indywidualnego szkolenia z zakresu geomarketingu i systemów informacji geograficznej. Szkolenie koncentruje się zwykle na dwóch obszarach – podstawowej wiedzy geomarketingowej oraz praktycznej obsłudze oprogramowania w systemie klienta. Pierwsza część dzieli się na metodologię oraz wykorzystywanie danych w opracowywaniu zagadnień geomarketingowych. Placematic przeprowadza szkolenia w zakresie następujących systemów informacji geograficznej:
• ArcGIS i rozszerzenia ESRI,
• rozszerzenia WIGeoGIS dla ESRI ArcGIS,
• geoprzetwarzanie z wykorzystaniem języka Python i aplikacji Model builder,
• WebGIS WIGeoWeb: szkolenie dla administratorów i użytkowników.

Placematic

Szkolenia prowadzone przez ekspertów

Podczas szkoleń Placematic zdobędą Państwo aktualną wiedzę z zakresu systemów informacji geograficznej. Naszym celem jest nauczenie Państwa, jak efektywnie wykorzystywać nasze rozwiązania w codziennej pracy. Zależy nam, aby zaczęły one jak najszybciej przynosić efekty. Szkolimy w oparciu o praktyczne przykłady aktualnych zastosowań, wykorzystując przy tym własne dane klienta. Placematic dostosowuje program szkolenia do indywidualnych wymogów każdego odbiorcy. W szkoleniu biorą udział pracownicy jednej firmy. Gwarantuje to indywidualne podejście, zachowanie poufności i efektywność.

Placematic

Szkolenie z zakresu metodologii

Podczas szkolenia z metodologii poznają Państwo podstawowe analizy geomarketingowe. Dowiedzą się Państwo, jak dobierać poszczególne metody do analizy określonych zagadnień. Szkolenie ma na celu usprawnienie codziennej pracy oraz samodzielny dobór odpowiednich metod analitycznych.

Placematic

Szkolenie z pracy z danymi

Skuteczny geomarketing wymaga poznania nie tylko metodologii, lecz także know-how na temat danych rynkowych i ich interpretacji. Wybrane zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia:
- przeznaczenie poszczególnych zestawów danych
- analiza i obliczenia w oparciu o atrybuty obiektów w opracowaniu danego zagadnienia.
- właściwa interpretacja danych i wyników analiz.

Nasi eksperci wyjaśniają na konkretnych przykładach, jak należy rozumieć poszczególne wartości. Dowiedzą się Państwo m.in., co oznacza ponadprzeciętna reprezentacja grupy docelowej i jak ustalić wartości graniczne dla małego, średniego i dużego potencjału. Wyjaśnimy również, która metoda klasyfikacji jest optymalna w oparciu o praktyczne przykłady.

Szkolenia

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Szkolenia?
Skontaktuj się z nami